. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2018-08-09


ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս...
by Ռուզան Սոխոյան, Ռուբեն Խաչատրյան

Սեմինարներ2018-02-23
ՖՀԻ լաբորատորիաների և խմբերի տարեկան հաշվետվություններ

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում տեղի կունենան ՖՀԻ լաբորատորիաների և խմբերի տարեկան հաշվետվությունները

Ժամանակացույց

 

1.

Ազիզբեկյան Հրայր

Գիտական Ինժեներիայի ժամանակավոր խումբ

08 Փետրվարի

 

Գևորգյան Սարիբեկ

Քվանտային ինտերֆերենցիան ֆիզիկական երևույթներում ժամանակավոր խումբ

08 Փետրվարի

2.

Պապոյան Արամ

Օպտիկայի Լաբորատորիա

15 Փետրվարի

 

Սարգսյան Դավիթ

Ատոմական Սպեկտրասկոպիայի Լաբորատորիա

15 Փետրվարի

3.

Կոստանյան Ռադիկ

Լազերային Ֆիզիկայի և Սպեկտրասկոպիայի Լաբորատորիա

22 Փետրվարի

 

Պետրոսյան Աշոտ

Սինտիլացիոն Նյութերի Լաբորատորիա

22 Փետրվարի

4.

Դրամփյան Ռաֆայել

Ֆոտոնիկայի Լաբորատորիա

01 Մարտի

 

Մալաքյան Յուրի

Տեսական Ֆիզիկայի Լաբորատորիա

01 Մարտի

5.

Իշխանյան Արթուր

Նյութական Ալիքների Ֆիզկայի Լաբորատորիա

15 Մարտի

 

Մանուկյան Արամ

Պինդ Մարմնի Ֆիզիկայի Լաբորատորիա

15 Մարտի

6.

Բադալյան Գեորգի

Նյութագիտության Լաբորատորիա

29 Մարտի

 

Հովսեփյան Ռուբեն

Բյուրեղաօպտիկայի Լաբորատորիա

29 Մարտի

7.

Գևորգյան Սամվել

Սենսորային Տեխնոլոգիաների  ժամանակավոր խումբ

05 Ապրիլի

8.

Կոկանյան Էդիկ

Ոչ-գծային Բյուրեղների Լաբորատորիա

12 Ապրիլի


2018-08-09
էլեկտրա- և ջերմափոխանցման պրոցեսները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում մարտի  26-ին, ժ.10:00-ին տեղի...
by Հարությունյան Սերգեյ

2018-08-09
էլեկտրա- և ջերմափոխանցման պրոցեսները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում ապրիլի 5-ին, ժ.10:00-ին տեղի կունենա...
by Հարությունյան Սերգեյ

2018-08-09
Լազերային գրգռում թերմերի հատմամբ կոնֆիգուրացիոն մոդելներով

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում ապրիլի 23-ին, ժ.10:00-ին տեղի կունենա...
by Արամայիս Հարությունյան

2018-08-09
Ոչ գծային երկմակարդակ դինամիկան քվանտային վերասերված գազերում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում ապրիլի 26-ին, ժ.10:00-ին տեղի կունենա...
by Վահե Մանուկյան

2018-08-09
Ասպիրանտների տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում մայիսի 10-ին, ժ. 10:00-ին տեղի կունենա...
by Ա. Մովսեսյան, Ա. Ամիրյան

2018-08-09
Բարձր արտադրողականությամբ հաշվարկներ եվ մեծ ծավալով տվյալներ պարունակող խնդիրների վերլուծության եվ վիզուալիզացիայի միջավայրի մշակում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում մայիսի 21-ին, ժ.10:00-ին տեղի կունենա...
by Հայկ Գրիգորյան

2018-08-09
Նանոկառուցվածքների կիրառությունները ֆոտոնիկայում և էլեկտրոնիկայում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում Հունիսի 07-ին, ժ.11:00-ին տեղի կունենա...
by Ամալյա Կոստանյան

2018-08-09


ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում օգոստոսի 9, ժ․ 10:00‐ին տեղի...
by Ռուզան Սոխոյան, Ռուբեն Խաչատրյան

2018-02-23
ՖՀԻ ասպիրանտների տարեկան ատեստավորում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում Նոյեմբերի 27-ին, ժ. 10:00-ին տեղի...
by Անուշ Դանիելյան, Աստղիկ Կուզանյան

2018-02-23
Գիտական հիմնարկների նորարությունների փոխանցման մոդելներն ԱՄՆ-ում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում դեկտեմբերի 04-ին, ժ. 13:00-ին տեղի...
by Վարդան Գևորգյան, Հրայր Ազիզբեկյան

1 2 3 4 5 ... 8 9
Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2018-02-08


International Conference Laser Physics 2018 organized by the Institute for Physical Research (IPR) of NAS of Armenia 18–21 September,...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio