. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2017-07-24
Ասպիրանտների տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս...
by Մանուկյան,Հարությունյան

Սեմինարներ2017-07-24
Ասպիրանտների տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում օգոստոսի 7-ին, ժ. 10:00-ին տեղի կունենա սեմինար

Թեմա՝ Ասպիրանտների տարեկան հաշվետվություն

Զեկուցողներ՝ Վահե Մանուկյան
Ղեկավար՝ Ա. Իշխանյան

Արամայիս Հարությունյան
Ղեկավար՝ Ա. Իշխանյան2017-07-18
Ռենտգենյան դիֆրակտված ալիքային դաշտերի, դինամիկական կոհերենտ հոլոգրաֆիայի և ինտերֆերաչափության տեսություն

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում հունիսի 19-ին, ժ.10:00-ին տեղի կունենա...
by Մինաս Բալյան

2017-07-18


ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում հուլիսի 24-ին, ժ. 10:00-ին տեղի...
by Խաչատրյան, Իշխանյան

2017-05-25
Ֆերրոմագնիսական միջավայրերում ԳԲՀ եվ օպտիկական տիրույթների էլեկտրամագնիսական ճառագայթման փոխակերպման հետազոտումը

Սեմինար մայիսի 25-ին, ժ. 10:00:ՖՀԻ-ն հանդես է գալիս որպես առաջատար...
by Հակոբ Ջուլֆայան

2017-05-18
Ֆոտոնային ոչ գծային դիսիպատիվ համակարգերի մոդելավորում

ՀՀ ԳԱԱ  ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում մայիսի 18-ին, ժ.10:00-ին տեղի...
by Արտուշ Չիբուխչյան

2017-03-23
Նուրբ կառուցվածքի առաջացման պատճառները և սպին- օրբիտալ փոխազդեցությունը

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում մարտի  23-ին, ժ.10:00-ին տեղի...
by Վ. Մխիթարյան

2017-03-23
Քվանտային վիճակների ստացումն ու կառավարումը Կեռի ոչ գծայնությամբ միջավայրերում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում մարտի  27-ին, ժ.10:00-ին տեղի...
by Գոռ Հովսեփյան

2017-02-23
Խոռոչային գազը քվանտային ոսպնյակում՝ ընդհանրացված Կոնի թեորեմի իրականացումը

Հունվարի 26-ին, ժամը 10:00 տեղիկ կունենա սեմինար Թեմա՝ Խոռոչային գազը քվանտային...
by Հայկ Սարգսյան

2017-02-23
Միջուկային ռեակցիաների ուսումնասիրությունը բժշկական իզոտոպների ստացման նպատակով և իզոմեր հարաբերությունների քննարկումը

2017թ. փետրվարի 6-ին, ժամը 10:00-ին ՖՀԻ 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում տեղի կունենա...
by Տիրուհի Բախշիյան

2017-02-23
Լույսի բեվեռացման վարքի հետազոտությունը խիրալ հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով անցնելիս

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում փետրվարի  23-ին, ժ.10:00-ին տեղի...
by Հերմինե Ղարագուլյան

1 2 3 4 5 ... 6 7
Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2017-02-23
Լազերային Ֆիզիկա 2017

2017թ. սեպտեմբերի 19-22-ին տեղի կունենա Լազերային ֆիզիկա 2017 ավանադական գիտաժողովը:...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio