. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2018-08-09


ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս...
by Ռուզան Սոխոյան, Ռուբեն Խաչատրյան

Սեմինարներ2018-08-09


ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում օգոստոսի 9, ժ․ 10:00‐ին տեղի կունենա սեմինար:

Թեմա` Ակտիվորեն ղեկավարվող լույսի ճառագայթումն ու ցրումը
Զեկուցող` Ռուզան Սոխոյան
Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտ, Ատվաթերի հետազոտական խմբի ավագ հետազոտող

Թեմա` Ֆերոէլեկտրիկների բևեռացման կինետիկան
Զեկուցող` Ռուբեն Խաչատրյան (ասպիրանտ)
Դարմշտադտի տեխնիկական համալսարան


2018-08-09
էլեկտրա- և ջերմափոխանցման պրոցեսները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում մարտի  26-ին, ժ.10:00-ին տեղի...
by Հարությունյան Սերգեյ

2018-08-09
էլեկտրա- և ջերմափոխանցման պրոցեսները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում ապրիլի 5-ին, ժ.10:00-ին տեղի կունենա...
by Հարությունյան Սերգեյ

2018-08-09
Լազերային գրգռում թերմերի հատմամբ կոնֆիգուրացիոն մոդելներով

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում ապրիլի 23-ին, ժ.10:00-ին տեղի կունենա...
by Արամայիս Հարությունյան

2018-08-09
Ոչ գծային երկմակարդակ դինամիկան քվանտային վերասերված գազերում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում ապրիլի 26-ին, ժ.10:00-ին տեղի կունենա...
by Վահե Մանուկյան

2018-08-09
Ասպիրանտների տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում մայիսի 10-ին, ժ. 10:00-ին տեղի կունենա...
by Ա. Մովսեսյան, Ա. Ամիրյան

2018-08-09
Բարձր արտադրողականությամբ հաշվարկներ եվ մեծ ծավալով տվյալներ պարունակող խնդիրների վերլուծության եվ վիզուալիզացիայի միջավայրի մշակում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում մայիսի 21-ին, ժ.10:00-ին տեղի կունենա...
by Հայկ Գրիգորյան

2018-08-09
Նանոկառուցվածքների կիրառությունները ֆոտոնիկայում և էլեկտրոնիկայում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում Հունիսի 07-ին, ժ.11:00-ին տեղի կունենա...
by Ամալյա Կոստանյան


2018-02-23
ՖՀԻ ասպիրանտների տարեկան ատեստավորում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում Նոյեմբերի 27-ին, ժ. 10:00-ին տեղի...
by Անուշ Դանիելյան, Աստղիկ Կուզանյան

2018-02-23
Գիտական հիմնարկների նորարությունների փոխանցման մոդելներն ԱՄՆ-ում

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս դահլիճում դեկտեմբերի 04-ին, ժ. 13:00-ին տեղի...
by Վարդան Գևորգյան, Հրայր Ազիզբեկյան

1 2 3 4 5 ... 8 9
Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2018-02-08


International Conference Laser Physics 2018 organized by the Institute for Physical Research (IPR) of NAS of Armenia 18–21 September,...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio