. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2021-08-26
Ասպիրանտների տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս...

ՖՀԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ռազմավարության նպատակն է բաձրացնել ՖՀԻ-ում իրականացվող հետազոտությունների, մշակումների և տեխնոլոգիական աշխատանքների արդյունավետությունը` կազմակերպության գործունեության հիմնական ելքային ցուցանիշների առումով, ապահովել ինստիտուտի կայուն զարգացումը և բարձրացնել նրա սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը, նպաստել ինստիտուտի հետագա ինտեգրմանը հանրապետական գիտակրթական, ինչպես նաև եվրոպական և միջազգային հետազոտական տարածք:

Ռազմավարությունը ներառում է փաստաթղթերի եռաստիճան փաթեթ.

• Առաքելությունը, որն ուղղորդում է ՖՀԻ-ի ընդհանուր գործունեությունը և սկզբունքային որոշումների կայացնելը: Այն արտահայտում և տեսանելի է դարձնում ՖՀԻ-ի ընդհանուր նպատակը և նախանշում է շրջանակ, որում ձևավորվում է ՖՀԻ-ի ռազմավարությունը:

• Ռազմավարական դրույթները, որոնցում ի հայտ են բերվում ՖՀԻ-ի հիմնախնդիրները և նախանշվում են դրանց լուծման ճանապարհները, նպատակ ունենալով ներքին ու արտաքին զարգացման սցենարներից անկախ՝ 1) բարձրացնել ՖՀԻ-ի հետազոտական ներուժն ու գերազանցությունը, 2) նպաստել հետագա կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, 3) նպաստել հետագա ինտեգրմանը եվրոպական և միջազգային հետազոտական տարածք:

ՖՀԻ առաքելությունն ու ռազմավարական դրույթները ներբեռնելու համար սեղմել հղումը:

IPR Strategy                   IPR Strategy

Հայերեն տարբերակ       Անգլերեն տարբերակ

• 2014-2020 թթ. ռազմավարական ծրագիրը՝ գործողությունների պլան, որի նպատակն է մշակել գործնական միջոցառումներ՝ ռազմավարական դրույթներում նախանշված գործողությունների իրականացման համար: Ծրագիրը ներբեռնելու համար սեղմել հղումը:

IPR Strategy                   IPR Strategy

Հայերեն տարբերակ       Անգլերեն տարբերակ

Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2023-09-12
Լազերային Ֆիզիկա 2023

Լազերային ֆիզիկա 2023 միջազգային գիտաժողով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական Հետազոտությունների...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio