. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2021-08-26
Ասպիրանտների տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս...

Կոնֆերանսներ

2023-09-12
Լազերային Ֆիզիկա 2023

Լազերային ֆիզիկա 2023 միջազգային գիտաժողով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական Հետազոտությունների...


2022-09-14
Լազերային Ֆիզիկա 2022

Լազերային ֆիզիկա 2022 միջազգային գիտաժողով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական Հետազոտությունների...


2022-04-01
Լազերային Ֆիզիկա 2019

Լազերային ֆիզիկա 2019 միջազգային գիտաժողով կազմակերպիչ ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական...


2021-09-21
Լազերային Ֆիզիկա 2021

Լազերային ֆիզիկա 2021 միջազգային գիտաժողով կազմակերպիչ ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական...


2017-02-23
Լազերային Ֆիզիկա 2017

2017թ. սեպտեմբերի 19-22-ին տեղի կունենա Լազերային ֆիզիկա 2017 ավանադական գիտաժողովը:...


2015-10-06
Լազերային Ֆիզիկա 2015

The annual Laser Physics 2015 International Conference will be held on 6–9th October, 2015 in Ashtarak, Armenia. This year it is...


2015-03-20
Օպտիկան և նրա կիրառությունները

Օպտիկան և նրա կիրառությունները 3-րդ միջազգային սիմպոզումը (OPTICS-2015) տեղի...


2014-04-29
QuantArm 2014

International Conference and Workshop Quanta and Matter: Through Physics to Future Emerging Technologies The Conference will include talks by...


2014-02-28
2nd International Symposium on Optics and its Applications

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), in collaboration with the International Commission for Optics (ICO), the...


2013-03-01
Laser Physics 2013

The international conference Laser Physics 2013 will be held in Ashtarak, Armenia, on October 8-11. The conference program will cover all aspects...


1 2
Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2023-09-12
Լազերային Ֆիզիկա 2023

Լազերային ֆիզիկա 2023 միջազգային գիտաժողով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական Հետազոտությունների...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio