. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2021-08-26
Ասպիրանտների տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ-ի 2-րդ մասնաշենքի կոնֆերանս...

Կոնֆերանսներ

2022-09-14
Լազերային Ֆիզիկա 2022

 

Լազերային ֆիզիկա 2022 միջազգային գիտաժողով

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական Հետազոտությունների Ինստիտուտ (ՖՀԻ) 

14–16 սեպտեմբեր, 2022

Աշտարակ, Հայաստան

 

Ավանդույթի համաձայն, ԼՖ 2022 գիտաժողովի ծրագիրը կհասցեագրի լազերային ֆիզիկայի բոլոր արդի ոլորտները՝ կոհերենտ լույսի աղբյուրների ֆիզիկայի,  ոչ-գծային և քվանտային օպտիկայի, նյութական ալիքների, լազերային լուսածրման, նյութական ալիքների, լազերային գործիքների, բյուրեղների աճեցման և քվանտային էլեկտրոնիկայի և ներկառուցված օպտիկայի համար ոչ-օրգանական բարակ թաղանթների պատրաստման,  ֆոտոնիկայի, նանոկառուցվածքի օպտիկական հատկությունների և լուսարձակ նյութերի, ինչպես և հարակից բնագավառների նոր և ոգեշնչող զարգացումների շեշտադրմամբ:

 

ԼՖ 2022 ոլորտներ

Գիտաժողովի  ոլորտները ներառում, բայց չեն սահմանափակվում.

§  Լազերներ, նոր լազերային տեխնոլոգիաներ և կիրառություններ 

§  Օպտիկական և սցինտիլյացիոն նյութեր, բնութագրման եղանակներ և տեխնիկա

§ Լույսի և նյութի փոխազդեցություն, ներառյալ ռեզոնանսային փոխազդեցություն ատոմների հետ

§ Լազերի կիրառությամբ մակերևույթային երևույթներ

§ Ոչգծային օպտիկա և նոր երևույթներ

§  Լազերային սպեկտրադիտում և մոդելավորում

§  Ֆիզիկական օպտիկա, ատոմային ֆիզիկա

§  Օպտիկական մագնիսաչափություն

§  Քվանտային օպտիկա և նյութական ալիքներ

§  Քվանտային տեղեկատվություն

§ Կառուցվածքավորված միջավայրերի օպտիկական հատկություններ, միկրո- և նանոօպտիկա

§ Օպտոէլեկտրոնիկա

§  Ֆոտոնիկա, ֆոտոնային համակարգեր, կենսաֆոտոնիկա

§  Օպտիկական սենսորներ

§  Գրաֆեն ֆոտոնիկայի համար

 

§  Հոլոգրաֆիա և պատկերում


Գրանցվել ԼՖ 2022 գիտաժողովին


Գրանցվել

Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2023-09-12
Լազերային Ֆիզիկա 2023

Լազերային ֆիզիկա 2023 միջազգային գիտաժողով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական Հետազոտությունների...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio