. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2020-09-21
Magnetic field values cancelling D1 line transitions for all alkali atoms

Հեռավար սեմինար` սեպտեմբեր...
by Արթուր Ալեքսանյան

Կոնֆերանսներ

2015-10-06
Լազերային Ֆիզիկա 2015

 

The annual Laser Physics 2015 International Conference will be held on 6–9th October, 2015 in Ashtarak, Armenia. 

This year it is dedicated to the international year of light

Registration deadline is extended to September 15, 2015. Please, visit the following webpage for more details and registration

http://ipr.sci.am/lp/

The conference program will cover all aspects of laser physics with focus on new and exciting developments and results in physics of coherent light sources, nonlinear and quantum optics, matter waves, laser spectroscopy of atoms and condensed matter, laser instrumentation, crystal growth and thin film preparation of inorganic materials for quantum electronics and integral optics, photonics, optical properties of nanostructures and luminescent materials, as well as related fields.

TOPICS

 

  • Materials for quantum electronics: creation, properties and applications
  • Generation and conversion of laser radiation
  • Resonance interaction of laser radiation with matter
  • Laser instrumentation and applications
  • Laser spectroscopy
  • Quantum optics and matter waves
  • Quantum information
  • Optical properties of nanostructures and scintillating materials

Գրանցվել

Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2019-04-01
Լազերային Ֆիզիկա 2019

Լազերային ֆիզիկա 2019 միջազգային գիտաժողով կազմակերպիչ ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio