. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2020-09-21
Magnetic field values cancelling D1 line transitions for all alkali atoms

Հեռավար սեմինար` սեպտեմբեր...
by Արթուր Ալեքսանյան

Կոնֆերանսներ

2014-02-28
2nd International Symposium on Optics and its Applications

 

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP), in collaboration with the International Commission for Optics (ICO), the Russian-Armenian (Slavonic) University (RAU), the Institute for Physical Research of NAS (IPR of NAS), the LT-Pyrkal cjsc, and the faculty of Physics of Yerevan State University (YSU) will organize the 2nd International Symposium on Optics & its Applications (OPTICS-2014), which will be held at Yerevan and Ashtarak, Armenia, from 1 to 5 September, 2014. For more details, please, follow the link below.

http://cdsagenda5.ictp.trieste.it/full_display.php?ida=a13253


Գրանցվել

Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2019-04-01
Լազերային Ֆիզիկա 2019

Լազերային ֆիզիկա 2019 միջազգային գիտաժողով կազմակերպիչ ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio