. Institute for Physical Research of National Academy  of Sciences of Armenia .
home Contacts
EN AM RU
Մականունը:
Գաղտնաբառը:
 
Սեմինարներ Previews Nexr

2020-09-21
Magnetic field values cancelling D1 line transitions for all alkali atoms

Հեռավար սեմինար` սեպտեմբեր...
by Արթուր Ալեքսանյան

Կոնֆերանսներ

2013-03-01
Laser Physics 2013

 

The international conference Laser Physics 2013 will be held in Ashtarak, Armenia, on October 8-11.

The conference program will cover all aspects of laser physics with focus on new and exciting developments and results in physics of coherent light sources, nonlinear and quantum optics, matter waves, laser spectroscopy of atoms and condensed matter, laser instrumentation, crystal growth and thin film preparation of inorganic materials for quantum electronics and integral optics, optical properties of nanostructures and luminescent materials, as well as related fields.

The registration deadline has been extended until 25 September 2013.

 

TOPICS:

  • Materials for quantum electronics: creation, properties and applications
  • Generation and conversion of laser radiation
  • Resonance interaction of laser radiation with matter
  • Laser instrumentation and applications
  • Laser spectroscopy
  • Quantum optics and matter waves
  • Quantum information
  • Optical properties of nanostructures and scintillating materials

 

Download the second call

 

CONFERENCE PROGRAM

 

 


Կոնֆերանսներ Previews Nexr

2019-04-01
Լազերային Ֆիզիկա 2019

Լազերային ֆիզիկա 2019 միջազգային գիտաժողով կազմակերպիչ ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական...
Հրատարակումներ

ՖՀԻ հոդվածներ ՖՀԻ հոդվածներ

IPR
Հեռախոս: +374 10 288150
Ֆաքս: +374 232 31172
Էլ. հասցե: ifi@ipr.sci.am

Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա
   
City design studio Design & programming by
City Design Studio